Умови повернення

Організатор гарантує повернення коштів за операцію у випадку скасування заходу. Захід вважається скасованим, якщо є публічне повідомлення від промоутера або організатора Заходу, після чого відбувається повернення коштів, фактично перерахованих Користувачем на придбання квитків на користь Адміністрації (за вирахуванням вартості сервісного збору, вартості доставки, якщо така здійснювалась та була оплачена Користувачем та застосованих комісій банків та фінансових організацій, які здійснюють проведення платежу). Грошові кошти повертаються Користувачу тільки при обов'язковому фактичному поверненні Користувачем придбанного квитка. Не здійснюється повернення грошових коштів за загублені, пошкоджені Квитки, а також Квитки з будь-якими поправками та прихованою будь-яким штучним способом інформацію або копії Квитка. Термін повернення грошових коштів складає 10 (десять) банківських днів з моменту фактичного оформлення заявки на повернення коштів.

Договір оферти для культурно-освітніх закладів

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на надання культурно-освітніх послуг шляхом придбання електронних вхідних квитків на експозиції, мистецькі та культурно-освітні заходи Організатором - Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"

1. ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ про умови продажу (реалізації) електронних вхідних квитків в мережі Інтернет Організатором Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", з можливістю їх оплати за допомогою сервісів переказу коштів (Liqpay, Portmone, iPay тощо) та/або банківських систем дистанційного обслуговування (Приват24, MONOBANK, Ощад24/7 тощо), у тому числі, з використанням платіжних карток, є публічною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі укласти договір на надання культурно-освітніх послуг шляхом придбання електронних вхідних квитків на експозиції, мистецькі та культурно-освітні заходи Організатора Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" на наведених нижче умовах. Ця оферта є публічною, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх фізичних осіб.

1.2. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України, повним і безумовним прийняттям умов (акцептом) цієї публічної пропозиції (оферти) на запропонованих нижче умовах, вважається виконання фізичною особою дій із придбання (замовлення та оплати) електронних вхідних квитків, які реалізуються Організатором Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", причому така фізична особа повністю та беззастережно приймає та зобов’язується неухильно дотримуватися всіх умов цієї публічної пропозиції (оферти).

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
У цій публічній пропозиції (оферті) нижченаведені терміни використовуються однаково в однині й множині (якщо інше не випливає зі змісту терміну і/або визначення) у наступних значеннях:

2.1. «Організатор» – Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", місцезнаходження: Київ, вул. Лаврська, 9, ідентифікаційний код юридичної особи 20073260, що надає Покупцям культурно-освітні послуги шляхом продажу електронних вхідних квитків на експозиції, мистецькі та культурно-освітні заходи.

2.2. «Культурно-освітня послуга» та/або «послуга» – послуга відвідування або отримання доступу до експозицій, мистецьких та культурно-освітніх заходів Організатора одним Відвідувачем (разове або на певну кількість чи період часу), яка надається Покупцеві Організатором.

2.3. «Місце надання послуги» – вказане (визначене) у Квитку приміщення або місце (локація) проведення заходу поза приміщеннями або електронний сервіс дистанційного доступу до експозицій, митецьких та культурно-освітніх заходів через мережу Інтернет (шляхом онлайн-трансляції, віртуального туру тощо).

2.4. «Покупець» – фізична особа, яка придбаває й оплачує послугу.

2.5. «Сторони» – Організатор, Покупець.

2.6. «Оферта» – ця публічна пропозиція (оферта) Організатора Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", опублікована на офіційному веб-сайті Організатора та/або на Веб-сторінці з продажу Е-Квитків за електронною адресою https://tickets.kplavra.kyiv.ua.

2.7. «Договір», «Договір на надання Культурно-освітньої послуги» – договір на надання Культурно-освітньої послуги, який укладається між Організатором та Покупцем внаслідок (в результаті) повного та беззастережного прийняття (акцепту) Покупцем умов цієї Оферти.

2.8. «Квиток», «Електронний вхідний квиток», «Е-Квиток»— електронний документ, сформований з використанням Системи, що засвідчує право Відвідувача на споживання Культурно-освітньої послуги , містить унікальний ідентифікатор (QR-код, штрих-код тощо) реквізити бланку, а також елементи оформлення вхідних квитків, встановлені Організатором (в тому числі інформацію правового та/або технічного характеру), та призначений для проходу або отримання доступу Відвідувача до експозицій та/або заходів шляхом пред’явлення одним із наступних способів: (1) з дисплея мобільного пристрою (планшета, смартфона тощо), (2) в роздрукованому вигляді, (3) на бланку встановленої форми (при замовленні та оплаті Покупцем послуги доставки Квитка або видачі Квитка в паперовій формі на вимогу Відвідувача в касах безпосередньо перед відвідуванням приміщень) або (4) шляхом введення (внесення) унікального ідентифікатора при надання дистанційного доступу до перегляду експозицій, митецьких та культурно-освітніх заходів через мережу Інтернет (за наявності відповідної технічної можливості).

2.9. «Веб-сторінка з продажу Е-Квитків» – сторінка (сукупність пов’язаних між собою сторінок) в мережі Інтернет, що знаходиться за електронною адресою https://tickets.kplavra.kyiv.ua, призначена для розміщення інформації про Організатора, експозиції, митецькі та культурно-освітні заходи, а також для продажу (реалізації) Квитків в мережі Інтернет з можливістю їх оплати в тому числі за допомогою сервісів переказу коштів та/або банківських систем дистанційного обслуговування (у тому числі, з використанням платіжних карток).

2.10. «Відвідувач» – Покупець або фізична особа, в інтересах якої Покупець придбав Квиток (пред’явник Квитка), що безпосередньо здійснює відвідування чи отримує доступ до експозицій, митецьких та культурно-освітніх заходів по Квитку, пред’являючи його на контроль, і споживає послугу.

2.11. «Замовлення» – один або декілька доступних для придбання Квитків та супутніх послуг (у разі замовлення таких послуг), обраних Покупцем в Системі, щодо яких Покупець: (1) отримав від Організатора підтвердження ціни Квитків / вартості супутніх послуг, можливості їх резервування (бронювання) / придбання, та (2) здійснив таке резервування (бронювання) / придбання (оплату).

2.12. «Ціна Квитка» – вартість Культурно-освітньої послуги. Ціна Квитка не включає в себе банківські комісії та/або комісії платіжних систем за переказ коштів, а також вартість супутніх послуг.

2.13. «Період дії резерву (броні)» – період часу з моменту оформлення Замовлення до моменту здійснення оплати такого Замовлення Покупцем, встановлений Організатором у Системі (в залежності від обраного Покупцем способу оплати) для відповідного Замовлення, протягом якого Квитки, включені в Замовлення, недоступні для придбання іншими особами, крім Покупця.

2.14. «Правила споживання послуги» – норми й правила Організатора, встановлені для Відвідувачів під час споживання Культурно-освітньої послуги у відповідному Місці надання послуги.

2.15. «Система» (автоматизована система продажу квитків) – програмно-технічний комплекс, який розроблений ТОВ «Вольтер-Тайм», ідентифікаційний код юридичної особи 37469573 (надалі – «Розробник»), призначений для ведення квиткового господарства, забезпечення обліку операцій з реалізації (продажу) та резервування (бронювання) Квитків.

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

3.1. Ця Оферта регламентує умови і порядок укладення Договору, продажу Квитків, права та обов’язки, що виникають у зв’язку з цим між Організатором та Покупцем/Відвідувачем.

3.2. Продаж (реалізація) Квитків Покупцю здійснюється виключно на умовах цієї Оферти і лише у випадку її повного та безумовного акцепту Покупцем. Частковий акцепт, як і акцепт на інших умовах не допускається.

3.3. В результаті придбання Квитка, між Покупцем і Організатором укладається Договір на надання Культурно-освітньої послуги, визначеної у Квитку. Придбаний Квиток підтверджує зобов’язання Організатора перед Покупцем: забезпечити пропуск/доступ Відвідувача (тобто пред’явника Квитка), з метою споживання Відвідувачем Культурно-освітньої послуги.

3.4. Якщо Покупець не приймає в повному об’ємі умови цієї Оферти – продаж Квитків не здійснюється.

3.5. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті Організатору, в тому числі в випадку відмови Покупця з підстав його незгоди з умовами цієї Оферти після акцепту її умов та здійснення оплати Квитка Покупцем. Повернення грошових коштів за придбані Покупцем Квитки можливе виключно в порядку та на умовах, встановлених у Договорі та чинному законодавстві України.

3.6. Організатор має безумовне право в будь-який час вносити зміни та/або доповнення до цієї Оферти (шляхом викладення її в новій редакції), але в будь-якому випадку такі зміни (доповнення) оприлюднюються шляхом публікування на офіційному веб-сайті Організатора та/або на Веб-сторінці з продажу Е-Квитків. Споживання Відвідувачем Культурно-освітньої послуги після внесення змін (доповнень) у текст цієї Оферти означає повний та безумовний акцепт Оферти з урахуванням таких змін (доповнень).

3.7. Організатор має право розірвати Договір, укладений внаслідок прийняття Покупцем умов цієї Оферти в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця/Відвідувача у випадку порушення останнім умов Договору та Правил споживання послуги, опублікованих на офіційному веб-сайті Організатора та/або на Веб-сторінці з продажу Е-Квитків.

3.8. Ця Оферта вступає в силу з дати її розміщення на Веб-сторінці з продажу Е-Квитків та діє безстроково протягом усього періоду надання Організатором Культурно-освітніх послуг. Положення даного пункту поширюються і на зміни (доповнення) до даної Оферти, внесені відповідно до пункту 3.6 цієї Оферти, якщо інше не зазначено в таких змінах (доповненнях) або зауваженнях до них.

3.9. Договір між Організатором та Покупцем вступає в силу з моменту повного та безумовного акцепту Покупцем умов цієї Оферти, тобто після виконання Покупцем дій із замовлення та оплати Квитків у порядку та на умовах цієї Оферти.

4. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

4.1. У порядку та на умовах, визначених у цій Оферті, між Організатором і Покупцем укладається Договір на надання Культурно-освітньої послуги, за яким Організатор бере на себе зобов’язання надати Покупцеві право (доступ) на відвідування (перегляд) Відвідувачем експозицій та/або заходів, на яку (послугу) Покупець придбаває Квиток, а Покупець зобов’язується оплатити Організатору вартість такої Культурно-освітньої послуги, а також вартість супутніх послуг (якщо вони пропонуються Організатором та замовляються (придбаваються) Покупцем).

5. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ

5.1. Ця Оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Організатором і Покупцем з придбання Квитків. Прийняття Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного вчинення Покупцем дій, зазначених у пункті 5.3 цієї Оферти (акцепт Оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти (прийняття всіх її умов) здійснюється добровільно й означає однозначну згоду Покупця на укладення між Організатором і Покупцем Договору на надання Культурно-освітньої послуги (згідно частини другої статті 642 Цивільного кодексу України).

5.2. До вчинення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

5.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного вчинення таких дій:

5.3.1. Звернення до Веб-сторінки з продажу Е-Квитків в мережі Інтернет.

5.3.2. Ознайомлення з доступними для відвідування (доступу) експозиціями, митецькими та культурно-освітніми заходами, кількістю та категоріями Квитків та супутніх послуг, доступних для придбання (замовлення) в Системі на момент звернення Покупця.

5.3.3. Проходження всіх обов’язкових етапів процедури замовлення Квитків (оформлення Замовлення), у тому числі, але не виключно – ознайомлення з умовами цієї Оферти та підтвердження своєї згоди з її умовами.

5.3.4. Здійснення оплати Замовлення в порядку та на умовах цієї Оферти.

5.4. Здійснюючи оплату Замовлення, Покупець гарантує та підтверджує те, що він своєчасно (тобто до придбання Квитка/Квитків) отримав необхідну, зрозумілу, доступну та достовірну інформацію про замовлені ним Культурно-освітні послуги, їх кількість, вартість, якість, асортимент, основні властивості, умови використання, Ціну Квитка, порядок і умови його придбання, використання, повернення, вартість супутніх послуг (доставка Квитка/Квитків тощо), комісію банків та винагороду платіжних систем за перерахування грошей, а також про особу Організатора, і що така інформація була ним вірно сприйнята, та дозволила йому здійснити свідомий та компетентний вибір і здійснити Замовлення, а також усвідомлює те, що Організатор здійснює дії, які спрямовані винятково на укладення Договору на надання Культурно-освітньої послуги (продаж права на відвідування або отримання доступу до експозицій, мистецьких та культурно-освітніх заходів й одержання відповідної послуги), шляхом продажу Квитка.

6. ПРОЦЕДУРА ПРИДБАННЯ КВИТКІВ (УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ)

6.1. Під час оформлення Замовлення Покупець надає Організатору персональні дані Покупця та/або фізичних осіб, в інтересах яких Покупець придбаває Квитки (Відвідувачів), у формі (вигляді) та в обсязі, необхідному в тому числі, але не виключно, для автоматизованої обробки Замовлень у Системі, придбання Квитків та виконання Договору на надання Культурно-освітньої послуги з відвідування. Надаючи такі персональні дані, Покупець надає Організатору право безстрокової їх обробки будь-яким чином, включаючи але не обмежуючись, шляхом збирання, накопичення, володіння, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення, знищення таких персональних даних, у тому числі з використанням Системи. У випадку, якщо при оформленні Замовлення Покупець надає Організатору персональні дані інших фізичних осіб, в інтересах яких він придбаває Квитки, Покупець цим самим підтверджує, що він попередньо отримав від таких осіб згоду на передачу Організатору, безстрокове зберігання, використання й обробку їх персональних даних Організатором, а також гарантує, що така згода була надана добровільно, без будь-якого примусу та впливу з боку Покупця та будь-яких третіх осіб. Право використання й обробки отриманих від Покупця персональних даних включає в тому числі право Організатора на розсилання рекламної інформації (афіш) щодо змін експозицій та нових заходів за наданими Покупцем телефонами та/або адресами електронної пошти (e-mail), а також право Організатора на поточне інформування Покупця про недоступність експозицій чи заходів, перенесення чи відміну заходів, скасування Квитка тощо.

6.2. Замовлення Квитків здійснюється в мережі Інтернет через Веб-сторінку з продажу Е-Квитків, шляхом реєстрації та доступу до Системи з веб-браузера, з наступним проходженням Покупцем усіх обов’язкових етапів процедури оформлення та оплати (при перенаправленні на сайт відповідної платіжної системи або захищеної платіжної сторінки банку) Замовлення.

6.3. Процедура оформлення Замовлення (узгодження й підтвердження згоди Покупця з усіма істотними та додатковими умовами цієї Оферти) є наступною:

6.3.1.обрання Покупцем одного або декількох Квитків, які перебувають у вільному продажу в Системі (тобто які не зарезервовані (не заброньовані) і не продані)на момент оформлення Замовлення – шляхом переміщення (додання) їх до кошика, з подальшим проходженням усіх обов’язкових етапів оформлення Замовлення (здійснення відповідних операцій на Веб-сторінці з продажу Е-Квитків з використанням технічних можливостей Системи);

6.3.2. підтвердження Покупцем згоди на придбання одного або декількох Квитків шляхом вказівки при замовленні в тому числі, але не виключно: (1) кількості та форми випуску Квитків (повністю електронна чи паперова на бланку встановленої форми); (2) способу їх одержання (на адресу електронної пошти, у касах або замовлення доставки); (3) одного з доступних у Системі способу оплати Замовлення; (4) інших особливостей Замовлення, якщо такі будуть обумовлені доступними технічними можливостями Системи, а також (5) підтвердження згоди з остаточно сформованою сумою Замовлення (Ціною Квитка та вартістю супутніх послуг). Таке підтвердження Покупець здійснює, перейшовши до оплати суми Замовлення (шляхом натискання відповідної кнопки), після чого Системою буде здійснено:(1) автоматичне перенаправлення Покупця на сайт відповідної платіжної системи або захищеної платіжної сторінки банку або (2) надіслання за наданими Покупцем телефонами та/або адресами електронної пошти (e-mail) платіжних реквізитів Організатора та/або рахунку (рахунку-фактури) для оплати Замовлення – в залежності від обраного Покупцем способу оплати. Таке підтвердження Покупця вважається повною його згодою з умовами придбання обраної Культурно-освітньої послуги. Здійснюючи таке підтвердження Покупець тим самим остаточно підтверджує, що він одержав необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію, передбачену Законом України «Про захист прав споживачів» про Культурно-освітню послугу, яка забезпечує можливість свідомого та компетентного вибору зазначеної послуги, і така інформація є для нього повністю зрозумілою, прийнятною і достатньою за формою та обсягом.

6.4. Після підтвердження Покупцем згоди на придбання одного або декількох обраних ним Квитків, та підтвердження Організатором можливості їх придбання, такі Квитки вважається замовленими та резервуються за Покупцем на Період дії резерву (броні). Резервування (бронювання) обраних Покупцем Квитків триває до моменту оплати Покупцем Замовлення, однак у будь-якому випадку не довше встановленого Організатором у Системі (в залежності від обраного Покупцем способу оплати) Періоду дії резерву (броні). У випадку несплати Покупцем вартості Замовлення в повному обсязі протягом Періоду дії резерву (броні), Замовлення вважається анульованим, і Квитки, які були включені в таке Замовлення, повертаються у вільний продаж у Системі.

6.5. Замовлення може бути оплачене виключно в безготівковій формі за допомогою сервісів переказу коштів та/або банківських систем дистанційного обслуговування (у тому числі, з використанням платіжних карток), інформація про які наводиться на Веб-сторінці з продажу Е-Квитків та/або у Системі.

6.6. Оплата Замовлення визнається вчиненим Покупцем в залежності від обраного Покупцем способу оплати: (1) в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи або (2) в момент надходження (зарахування) грошових коштів у сумі Замовлення на поточний рахунок Організатора.

6.7. До моменту одержання Організатором на свій поточний рахунок коштів у розмірі оплаченої Покупцем суми Замовлення у Період дії резерву (броні), таке Замовлення, а так само і грошова транзакція (переказ коштів) не може бути анульоване, відмінене або оскаржене. При оплаті Замовлення, на користь банків чи операторів платіжних систем може стягуватись окрема плата (комісія) за розрахунково-касове обслуговування, яка в будь-якому випадку не включається до суми Замовлення.

6.8. Відповідальність за здійснення платежу, а також за збереження та захист даних платіжних карток (якщо оплата Замовлення буде ініційована шляхом автоматичного перенаправлення на сайт відповідної платіжної системи або захищеної платіжної сторінки банку) несе банк чи інша фінансова установа, які випустили платіжний засіб чи є операторами платіжної системи, за допомогою якої Покупець здійснює оплату.

6.9. Залежно від обраного Покупцем під час оформлення Замовлення способу отримання Квитків, останні можуть бути відправлені (видані) Покупцю (Відвідувачу) одним з наступних способів:

6.9.1. Шляхом направлення Квитка в електронній формі (у вигляді файлу в форматі .pdf) засобами Системи на вказану Покупцем під час реєстрації чи оформлення Замовлення адресу електронної пошти. Квиток направляється на вказану Покупцем адресу електронної пошти протягом вказаного у Системі строку, який у будь-якому випадку не повинен перевищувати 72 годин з моменту повної оплати Покупцем Замовлення. У цьому випадку Покупець має право роздрукувати отриманий ним Квиток (файл в форматі .pdf) на папері формату А4 (210×297мм) без будь-якого викривлення форми, формату, кольору, масштабу, а так само будь-якої іншої обробки отриманого файлу, нанесеного на Квитку тексту та/або зображення (включаючи унікальний ідентифікатор – QR-код, штрих-код тощо). Роздрукований на папері Квиток використовується Відвідувачем для проходу та пред’являється на контроль. Відвідувач самостійно забезпечує відкриття Квитка в електронній формі (у вигляді файлу в форматі .pdf), його пред’явлення з дисплея мобільного пристрою (планшета, смартфона тощо), а також друк на папері.

6.9.2. Шляхом доставки Квитка на бланку встановленої форми за вказаною Покупцем адресою (при замовленні та оплаті Покупцем послуги доставки Квитка). Вартість доставки Квитків, порядок її здійснення, а також інша суттєва інформація, що відноситься до доставки Квитків, розміщується на Веб-сторінці з продажу Е-Квитків та/або у Системі і є невід’ємною частиною цієї Оферти.

6.9.3. Шляхом видачі Квитка на бланку встановленої форми на вимогу Відвідувача в касах безпосередньо перед відвідуванням експозицій, мистецьких та культурно-освітніх заходів у приміщеннях (при оплаті Покупцем послуги з видачі Квитка). Вартість послуги з видачі Квитків у касах, порядок її здійснення, а також інша суттєва інформація, що відноситься до видачі Квитків, розміщується на Веб-сторінці з продажу Е-Квитків та/або у Системі і є невід’ємною частиною цієї Оферти.

6.10. Відправлення (доставка/видача) Квитків згідно з умовами пункту 6.9 цієї Оферти здійснюється виключно за умови виконання Покупцем зобов’язання по повній оплаті вартості Замовлення.

6.11. Після оформлення й оплати Замовлення, а також відправлення Організатором (згідно підпункту 6.9.1 пункту 6.9 цієї Оферти) чи здійснення доставки/видачі (згідно підпунктами 6.9.2 та 6.9.3 пункту 6.9 цієї Оферти) Квитка, між Організатором та Покупцем укладається Договір на надання Культурно-освітньої послуги. Отримати послугу може Відвідувач, який для цього має пред’явити у Місці надання послуги дійсний Квиток на контроль.

6.12. Організатор зобов’язується забезпечити пропуск (допуск) Відвідувача який пред’явить у Місці надання послуги дійсний Квиток для одержання ним Культурно-освітньої послуги, за умови дотримання таким Відвідувачем встановлених Організатором Правил споживання послуги. Дійсним вважається Квиток, який був придбаний Покупцем у Організатора, за умови, що він не був використаний (погашений) ким-небудь до проходження Відвідувачем контролю, або якщо його не буде анульовано та повернуто у вільний продаж. У зв’язку з цим, з метою запобігання можливості використання придбаного Квитка сторонньою особою, Покупець (Відвідувач) повинен прикладати всіх залежних від них зусиль, завдяки яким такий Квиток, або нанесена на ньому інформація, не могли б потрапити третім особам, в тому числі не робити копії Квитка.

6.13. У випадку, якщо Відвідувач зі своєї ініціативи залишив Місце надання послуги після пред’явлення Квитка на контроль, але до моменту повного ознайомлення з експозиціями та/або заходами, передбаченими відповідними Квитками, Культурно-освітня послуга вважається наданою Організатором та спожитою Відвідувачем у повному обсязі й належним чином, якщо інше не буде передбачено умовами надання послуги.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

7.1. ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

7.1.1. За своїм вибором придбати (замовити та оплатити) Квиток та відповідні супутні послуги.

7.1.2. Обирати спосіб оплати Замовлення із запропонованих Організатором на Веб-сторінці з продажу Е-Квитків та/або в Системі. При цьому Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу (у тому числі з правилами відповідних сервісів переказу коштів, банківських систем дистанційного обслуговування тощо).

7.1.3. Обирати спосіб доставки (видачі) Квитків із запропонованих Організатором на Веб-сторінці з продажу Е-Квитків та/або в Системі.

7.1.4. У випадках, зазначених у цій Оферті, анулювати Замовлення, повернути придбаний Квиток Організатору та вимагати у нього повернення Ціни Квитка на умовах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.2.ПОКУПЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

7.2.1. Перед оформленням Замовлення ознайомитися з усіма умовами цієї Оферти, а також усіма додатковими правилами, що регулюють відносини Сторін згідно з цією Офертою.

7.2.2. Вказувати винятково повну й достовірну інформацію про себе, вибраний спосіб оплати Замовлення, спосіб отримання Квитка, а також інші передбачені Системою як обов’язкові дані, що вказуються при оформленні Замовлення. У випадку неможливості надіслання (видачі) замовлених Покупцем Квитків через помилкові, не точні або не повні відомості про Покупця чи його реквізити, допущені Покупцем при оформленні Замовлення чи його оплаті, або не вірно, або не повно або не точно викладених Покупцем відомостях при оформленні Замовлення чи його оплаті – Організатор не несе будь-якої відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за відповідним Замовленням.

7.2.3. Негайно повідомити Організатора через спеціальну форму на Веб-сторінці з продажу Е-Квитків, якщо Квитки в електронній формі не надійшли на адресу електронної пошти Покупця протягом 1 години після повної оплати суми Замовлення.

7.3. ВІДВІДУВАЧ МАЄ ПРАВО:

7.3.1. Прибути до Місця надання послуги, пройти контроль (пред’явити дійсний Квиток до погашення).

7.3.2. Отримати Культурно-освітню послугу за умови дотримання встановлених Організатором Правил споживання послуги.

7.4. ВІДВІДУВАЧ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

7.4.1. По прибуттю до Місця надання послуги пред’явити дійсний Квиток для контролю (погашення).

7.4.2. Дотримуватись встановлених Організатором Правил споживання послуги.

7.5. ОРГАНІЗАТОР МАЄ ПРАВО:

7.5.1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення/оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.

7.5.2. При відмові Покупця прийняти цю Оферту на викладених у ній умовах відмовити Покупцеві в продажу йому Квитка.

7.5.3. Встановлювати та змінювати вартість не зарезервованих (не заброньованих) Квитків та супутніх послуг на свій розсуд в односторонньому порядку і в будь-який час.

7.5.4. Анулювати оформлене Замовлення, якщо воно не буде оплачене в Період дії резерву (броні). Анульоване Замовлення не може бути відновлено для повторної оплати, окрім як шляхом створення (оформлення) Покупцем нового Замовлення.

7.5.5. На свій розсуд з урахуванням вимог чинного законодавства України: (1) встановлювати час та/або тривалість споживання Культурно-освітньої послуги; (2) запроваджувати обмеження щодо кількості Квитків, які можуть бути реалізовані на конкретний час та/або дату; (3) встановлювати час, протягом якого Відвідувач має право пройти (отримати доступ) на експозиції та/або заходи за конкретним Квитком для споживання Культурно-освітньої послуги.

7.5.6. Вимагати від Покупця / Відвідувача належного й точного виконання умов цієї Оферти, Договору на надання Культурно-освітньої послуги, а також встановлених Організатором Правил споживання послуги.

7.5.7. У будь-який час здійснювати модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи, а також Веб-сторінки з продажу Е-Квитків, призупиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування Системи та/або Веб-сторінки з продажу Е-Квитків, при виявленні істотних недоліків, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до Системи та/або Веб-сторінки з продажу Е-Квитків.

7.5.8. Змінювати або припиняти дію цієї Оферти в односторонньому порядку.

7.6. ОРГАНІЗАТОР ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

7.6.1. Надавати Покупцю необхідну та достатню інформацію про актуальні Культурно-освітні послуги.

7.6.2. Надати Відвідувачу Культурно-освітню послугу в Місці надання послуги та час, зазначені в Квитку.

7.6.3. Надавати необхідну та достатню інформацію про дати, спосіб, місце і час повернення коштів за придбані Квитки у разі скасування/неможливості надання Культурно-освітньої послуги.

8. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Договір на надання Культурно-освітньої послуги, укладений між Організатором і Покупцем у порядку та на умовах, визначених у цій Оферті, вважається припиненим з ініціативи Покупця, а сплачена Покупцем Ціна Квитка не підлягає поверненню, якщо:

8.1.1. Відвідувач не прибув до Місця надання послуги в указаний у Квитку час або в інший спосіб не використав своє право на відвідування (доступ) до експозицій, мистецьких та культурно-освітніх заходів у визначені Організатором у Квитку терміни/строки

8.1.2. Відвідувач порушив Правила споживання послуги, у зв’язку з чим не був допущений на експозиції та/або заходи, або був виведений із Місця надання послуги (позбавлений доступу до Місця надання послуги) силами співробітників Організатора, правоохоронних органів або підрядних організацій;

8.1.3. Покупець/Відвідувач втратив доставлений (виданий) йому Квиток.

8.2. Договір на надання Культурно-освітньої послуги, укладений між Організатором і Покупцем у порядку та на умовах, визначених у цій Оферті, вважається припиненим з ініціативи Організатора, якщо:

8.2.1. Організатор скасував надання Культурно-освітньої послуги (про що він публічно повідомив на офіційному веб-сайті та/або Веб-сторінці з продажу Е-Квитків та/або повідомив про це Покупця шляхом надіслання відповідного електронного листа на вказані Покупцем при оформленні Замовлення адресу електронної пошти та/або іншим прийнятним способом, який дозволяє зафіксувати момент отримання відповідного повідомлення);

8.2.2. Організатор фактично не надав можливості споживання Відвідувачем Культурно-освітньої послуги у місці й час, зазначені у Квитку, в результаті чого Покупець не зміг одержати (спожити) замовлену ним Культурно-освітню послугу з вини Організатора.

8.3. У випадках, визначених у пункті 8.2 цієї Оферти, Покупець має право вимагати у Організатора повернення йому Ціни Квитка. Вартість фактично наданих супутніх послуг, якщо такі замовлялися та оплачувалися (наприклад доставка, видача Квитка тощо), у цьому випадку поверненню не підлягає.

8.4. Здійснюючи Замовлення, Покупець підтверджує те, що він повністю ознайомлений і розуміє умови для його анулювання Організатором, а також умови та наслідки розірвання Організатором укладеного на умовах цієї Оферти Договору та/або наслідки відмови Відвідувача від отримання Культурно-освітньої послуги (у разі неприбуття до Місця надання послуги у визначений у Квитку дату й час), і такі умови та наслідки йому повністю зрозумілі та приймаються ним без будь-яких застережень.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти.

9.2. Організатор у будь-якому випадку не несе відповідальності за:

9.2.1. невідповідність Культурно-освітніх послуг очікуванням Покупця (Відвідувача) та/або його суб’єктивній оцінці, у тому числі невідповідність експозицій, мистецьких та культурно-освітніх заходів очікуванням Покупця (Відвідувача);

9.2.2. будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Покупцем (Відвідувачем) у результаті помилкового розуміння або нерозуміння Покупцем інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання і використання Культурно-освітніх послуг.

9.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), тобто надзвичайних і невідворотних обставин, що виникли проти волі і бажання Сторін і яким вони не могли передбачити, запобігти або уникнути розумними діями. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні явища (землетруси, повені, пожежі тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, вибухи, страйки, стихійні безлади і протести, епідемії, в тому числі, але не виключно - обмеження у зв’язку з поширенням COVID-19), дії та рішення державних органів влади, що включають рішення щодо протидії епідемії, у тому числі, але не виключно - COVID-19, заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю тощо), збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах, на час дії таких обставин.

9.4. Організатор не несе відповідальності за працездатність та/або захищеність інформаційних каналів зв’язку, що використовуються Покупцем для звернення до Веб-сторінки з продажу Е-Квитків, а також за збереження інформації, в тому числі Квитка, отриманого Покупцем відповідно до умов цієї Оферти.

9.5. Покупець погоджується з тим, що використовує Веб-сторінку з продажу Е-Квитків та наданий нею функціонал «як є», на свій страх і ризик. Організатор та Розробник у будь-якому випадку не несуть жодної відповідальності за невідповідність Веб-сторінки з продажу Е-Квитків цілям та очікуванням Покупця.

9.6. Відповідальність Організатора перед Покупцем за цією Офертою та Договором на надання Культурно-освітніх послуг у будь-якому випадку обмежується вартістю придбаних Покупцем Квитків.

10. РОЗГЛЯД СПОРІВ

10.1. У разі виникнення спорів та розбіжностей з приводу цієї Оферти, а також Договору про надання Культурно-освітніх послуг, укладеного на умовах цієї Оферти, Організатор та Покупець докладуть усіх можливих зусиль до їх розв’язання шляхом мирних переговорів на основі принципу добросовісності. Для цього Покупець зобов’язується спершу повідомити Організатора про проблему/скаргу за допомогою спеціальної форми для звернень до Організатора, посилання на яку міститься на Веб-сторінці з продажу Е-Квитків.

10.2. У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони будуть вирішуватися в суді за встановленою чинним законодавством України підсудністю та підвідомчістю.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

11.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

11.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Розміщуючи цю Оферту на офіційному веб-сайті Організатора та/або Веб-сторінці з продажу Е-Квитків, Організатор тим самим гарантує, що збиратиме, зберігатиме, оброблятиме, використовуватиме та буде розповсюджувати отримані в рамках виконання Сторонами цієї Оферти персональні дані Покупця виключно з метою виконання цієї Оферти та Договору про надання Культурно-освітніх послуг, укладеного на умовах цієї Оферти, а також в обсязі, необхідному для їх належного виконання.

12.2. Погоджуючись з цією Офертою, Покупець, як суб’єкт персональних даних, тим самим надає свою письмову згоду Організатору на збір, зберігання, обробку, використання та розповсюдження своїх персональних даних в усній, письмовій (документальній) та електронній формі з метою та в обсязі, визначених у пунктах 11.1 та 11.3 розділу 11 цієї Оферти. З метою та обсягом збору, зберігання, обробки, використання та розповсюдження своїх персональних даних Покупець належним чином ознайомлений Організатором, а надана Покупцем вищевказана згода є отриманою добровільно, без будь-якого примусу та впливу на Покупця як з боку Організатора, його працівників, так і з боку третіх осіб.

12.3. Перелік персональних даних, на обробку яких Покупець надає свою згоду:
• прізвище, ім'я, по батькові;
• дата народження;
• паспортні дані;
• ідентифікаційний номер / реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (РНОКПП);
• номер телефону;
• адреса електронної пошти (e-mail).

12.4. Вказана вище згода Покупця на обробку своїх персональних даних надається Покупцем з урахуванням вимог статей 7, 8 та 11 Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року (із змінами та доповненнями), діє безстроково та без обмежень щодо території дії.